PRIVACYVERKLARING VAN SCHOONHEIDSSALON HERMOSA

​Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die SCHOONHEIDSSALON HERMOSA verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van SCHOONHEIDSSALON HERMOSA of om een andere reden persoonsgegevens aan SCHOONHEIDSSALON HERMOSA verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met de Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: SCHOONHEIDSSALON HERMOSA, Vianendreef 44, 4841 VB Prinsenbeek, tel. 06-44085693. De salon is bereikbaar via info@salonhermosa.nl of telefonisch via 06-44085693.

​Welke gegevens verwerkt Schoonheidssalon Hermosa en voor welk doel

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum

b) adresgegevens

c) telefoonnummer, e-mailadres

d) eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/ intakeformulier

e) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan

f) je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van SCHOONHEIDSSALON HERMOSA

g) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren. Er zijn namelijk ook contra-indicaties bij diverse behandelingen.

h) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s worden alleen intern gebruikt of de vraag om advies van desbetreffende leverancier van het merk of apparatuur.

​E-mail berichtgeving

SCHOONHEIDSSALON HERMOSA gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie. Afmelding voor deze mailings is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

​Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SCHOONHEIDSSALON HERMOSA verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

​Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

1 Via de eigenaresse van SCHOONHEIDSSALON HERMOSA Monique Lammertink kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. SCHOONHEIDSSALON HERMOSA zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop SCHOONHEIDSSALON HERMOSA je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van SCHOONHEIDSSALON HERMOSA, via info@salonhermosa.nl of telefoonnummer 06-44085693.

​Cookies, of andere vergelijkbare technieken die wij gebruiken

SCHOONHEIDSSALON HERMOSA gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

​Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.